LOCO-MOTION

Stichting voor interactief belevingstheater

Loco-Motion is een klein muziektheatergezelschap, opgericht in 1990, dat speelt voor mensen met een ernstige, veelal meervoudige handicap.

De naam Loco-Motion verwijst naar het “ in beweging brengen” (Motion) van mensen die doorgaans aan hun plaats (Loco) gebonden zijn. Locomotion biedt muziektheater op locatie.

Naast de voorstellingen biedt Loco-Motion scholingsmogelijkheden in de vorm van workshops voor begeleiders om zelf muziektheater te maken. Een voorstelling en een workshop kunnen ook op één dag gecombineerd worden.

De werkwijze van Loco-Motion sluit nauw aan bij de belevingswereld van ernstig meervoudig gehandicapten. Er wordt een beroep gedaan op alle zintuigen, soms één, soms meerdere tegelijk. Wij streven naar een interactieve voorstelling. Dit brengt met zich mee dat het publiek, 8 á 9 personen per voorstelling, invloed uitoefent op de samenstelling, de volgorde en het tempo van ons spel.  

We gaan ervan uit dat elk mens de mogelijkheid heeft om zich uit te drukken; in afwenden of toewenden, vastpakken of wegduwen, stem, gezichtsexpressie en al die andere signalen waar we soms wat langer naar moeten kijken voordat ze ons opvallen. De voorstelling krijgt gestalte door het ingaan op die signalen. Hierdoor is, hoewel gebouwd op hetzelfde raamwerk, geen enkele voorstelling gelijk.

De spelers bewegen zich tijdens de voorstelling rondom en tussen diegenen die hun publiek vormen in een klein sfeervol decor.  Wanneer aanvankelijk meer afstand gewenst is laten we voor diegene een opening in het decor; je kunt van buitenaf naar binnen kijken, en op eigen moment en tempo bepalen of je binnen komt.

   Met dank aan de Stichting Kinderpostzegels Nederland die ons in staat stelt belevingstheater te ontwikkelen